Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
TRAFİK KAZASINA BAĞLI GERİATRİK ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OTOPSİ SERİSİ
Turgay BÖRK1, Abdurrahim TÜRKOĞLU1, Mehmet TOKDEMİR2
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Elazığ, Turkey
2İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.64 Giriş: Toplum içindeki yaşlı nüfusun artması trafik kazalarına bağlı geriatrik ölümleri arttırmaktadır. Çalışmamızda; geriatrik ölümlerin epidemiyolojik özelliklerinin ve yaralanma paternlerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından 2008-2017 yılları arasında yapılan otopsiler retrospektif olarak incelendi. Ölenlerin yakınlarının ifadeleri, hastane kayıtları ve otopsi tutanakları incelendi. Trafik kazası nedeniyle ölen 65 yaş ve üstündeki 206 olgu çalışmaya alındı.Bulgular: Olguların %75.2"si erkek, %24.8"i kadındı. Olguların yaş ortalaması 75.5±6.6 yıl idi. Olguların %67.0"ı yaya idi, kazaların %68.4"i yerleşim yerinde meydana geldiği belirlendi. Yerleşim yerindeki kazaların %83.7"si yaya kazaları olduğu belirlendi. Kazaların en sık %26.2 (54) Cuma günü olduğu belirlendi. Olguların %69.9"u (144) hastanede öldü, ortalama yatış süreleri 69.6±183.9 saat idi. Olguların %74.7"sinde kafa içi travmatik değişim görüldü.

Sonuç: Geriatrik olgularda trafik kazalarına bağlı ölümler daha çok yaya konumunda ve belirli günlerde olmaktadır. Bu nedenle yaya güvenliğini sağlayacak şehir planlamaları oluşturulmalı, özellikle yaşlıların trafikte yoğun olduğu günlerde trafik denetimleri arttırılmalı, yaşlıların hareket kısıtlılığı konusunda sürücülere yönelik eğitimler verilmelidir. Keywords : Geriatri; Kazalar; Trafik; Otopsi; Adli tıp