Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
ÇİFT GÖREV EĞİTİMİNİN KURUMDA YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERDE STATİK VE DİNAMİK DENGEYE ETKİLERİ: RANDOMİZE ARAŞTIRMA
Begüm SARIPINARLI1, Habibe Serap İNAL2
1Okan University, Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Turkey
2Bahçeşehir University, Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.69 Giriş: Bu çalışmada çift görevin statik ve dinamik denge üzerindeki etkilerini gözlemleyerek etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Amaç doğrultusunda; 50 gönüllü bireyin (72.02±6.60, 64 ? 91; 12% kadın n=6, 88% erkek n=44) fonksiyonel durumu (Barthel Günlük Yaşam Aktivite İndeksi), statik ve dinamik dengesi (Berg Balans Skalası) ve çift görev altında statik ve dinamik dengesi (Çift Görev altında Berg Balance Skalası) değerlendirildi. Tüm gönüllüler Türkiye Cumhuriyeti Darülaceze Müdürlüğü"nde yaşayan ve 65 yaş üstü bireylerdi. Bilgisayar tabanlı randomizasyon tekniği ile iki grup oluşturuldu: Grup A (n=26, 5 seans) ve Grup B (n=24, 5 seans üstü). Çift görev performansı altında verilen statik ve dinamik denge eğitimlerinden sonra iki grubun dengeleri Berg Balans Skalası ve Çift Görev altında Berg Balance Skalası ile değerlendirildi. Elde edilen veriler grup içi ve gruplar arası istatistiksel analizlerle karşılaştırıldı.

Bulgular: Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile fonksiyonel bağımsızlıkları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.00). Sonuçlara göre, denge puanı çift görev performansından etkilenmemiştir ve gruplar arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). Hem denge hem de çift görev performansı altında denge skorlarında, eğitimler sonrasında anlamlı gelişmeler görüldü (p=0.00).

Sonuç: Eğitimler, iki grupta da denge ve çift görev altında denge performanslarını olumlu etkiledi, ancak eğitimlerin seans sayısı bir fark yaratmadı. Bu nedenle eğitim planlamasında; 6,7 veya 8 seans yerine 5 seans tercih edebilir. Böylelikle; beklenen yarar sağlanarak, vakitten iş gücünden kazanç sağlayarak ve nispeten daha az sağlık harcaması yaparak maliyet ? yarar ilişkisinde kar elde edilebilir. Bunun yanı sıra çalışmamızda çift görev performansı altında denge değerlendirmesi ve eğitimi adına standardize edilmiş bir akış önerilmektedir. Keywords : Görev Performansı; Denge; Eğitim; Yaşlı