Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
D VİTAMİNİN KULLANIMININ KAS KUVVETİNE ETKİSİ YAŞA GÖRE DEĞİŞİR Mİ?
Gülsüm DOĞAN1, Naciye Füsun TORAMAN2, Neşe TOKTAŞ3, Meral BİLGİLİSOY FİLİZ2, Tuncay ÇAKIR4, Şebnem KOLDAŞ DOĞAN2, Tülay ERÇALIK5
1Pamukkale University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology (formerly), Denizli, Turkey
2Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Antalya, Turkey
3Akdeniz University, Faculty of Sport Sciences, Antalya, Turkey
4Antalya Likya Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Antalya, Turkey
5Şişli Etfal Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Division of Algologia, İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.58 Giriş: D vitamininin muskuloskeletal sağlık için önemli olduğu ve D vitamin kullanımının kas kuvvetini arttırdığı bilinmektedir. Ancak, farklı yaşlardaki kadınlarda, D vitamin kullanımının kas kuvvetine etki farklılığını araştıran çalışma yoktur. Bu nedenle bu çalışmada, farklı yaş gruplarındaki kadınlarda D vitamin kullanımının kas kuvvetine etkisini değerlendirmek ve yaş grupları arasındaki kuvvet değişim farkını belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kalsidiol düzeyi <30ng/ml olan altmış üç kadın rasgele olarak yaş gruplarına göre sınıflandırıldı ve tabakalandı: Grup I (40-49 yaş arasında), Grup II (50-59 yaş arasında), ve Group III (60-69 yaş arasında). Kalsidiol düzeyi, beden kütle indeksi, yağsız kütle, yüzde yağ, kavrama kuvveti, kol bükme, otur kalk testleri ile 600.s-1 and 1800.s-1 hızlarda izokinetik konsantrik fleksör ve ekstensör zirve tork ve güç başlangıçta ve oral kolekalsifereol verildikten altı ay sonra değerlendirildi.

Bulgular: D vitamin kullanımı tüm yaş gruplarında beden kütle indeksi, kol bükme, kavrama kuvveti, 600.s-1 and 1800.s-1 hızlarda diz fleksör ve ekstensör zirve tork ve güçte artışa neden oldu (p<0.05). Grup I"de, Grup III"e kıyasla 600.s-1 hızda fleksör güç ve 1800.s-1 hızda ekstensör güç daha büyüktü (p<0.025).

Sonuç: D vitamin kullanımı sonucu tüm yaş gruplarında kas kuvveti arttı ve izokinetik kas gücü artışının genç yaş grubunda daha fazla olduğu belirlendi. Keywords : Beden kompozisyonu, Kas kuvveti, Vitamin D, Kadın